Authorise Crossword Clue, On Track Lyrics, Go No Go Ring Gauge, Electric Indoor Bbq Grill, Opposite Of Lords, Rideshare Rentals Near Me, Surviving America's Most Hated Family Watch Online, Viavi Investor Relations, 4 Front Teeth Implants Cost, " /> Authorise Crossword Clue, On Track Lyrics, Go No Go Ring Gauge, Electric Indoor Bbq Grill, Opposite Of Lords, Rideshare Rentals Near Me, Surviving America's Most Hated Family Watch Online, Viavi Investor Relations, 4 Front Teeth Implants Cost, " />

مقالات

  نی کده
  موسیقی، هنری مقدس است و بایستی نگاهی ویژه به آن داشت. هنر موسیقی، تلفیقی از دانش، اندیشه و فطرت خداداد است. گروه فرهنگی هنری نی کده با هدف گرد آوردن هنرمندان و با توجهی به خاص به این موضوع جهت اعتلای هرچه بیشتر هنر اول در این مرز و بوم، در صدد است تا تمامی توان خود را در جذب اساتید و هنرمندانی که سال ها خاک این هنر را سرمه چشمانشان کرده اند و اکنون بنا به دلایلی از این عرصه کنار رفته اند را جذب و مرزهای دانش موسیقیایی که سالها در اذهان این اساتید نقش بسته را نسل به نسل منتقل کند

  آدرس
  .....
  تلفن:
  09190000000
  ایمیل
  info@neykade.com
  سبد خرید