کنترباس

کنترباس :

معرفی ساز کنترباس
ساز کنترباس آخرین عضو از گروه زهی است. صدای کنترباس از همه سازهای این گروه بم تر و خصوصا اندازه کنترباس بزرگتر از سایر سازها می باشد. همانند سایر سازهای الکتریک، کنترباس الکتریک نیز وجود دارد.
درباره ساز کنترباس میتوان گفت که دقیقا برخلاف ویولون کوک می شود و ترتیب سیم های آن از زیر به بم : “سل” ، “ر” ، “لا” ، “می” است.
تکنوازی کنترباس گاهی بصورت کنترباس زهی و گاه بصورت پیتزیکاتو (زخمه ای) نواخته می شود. در کل کنترباس نوازی خصوصا به لحاظ اندازه پیچیدگی های خاص خود را دارد.
این ساز به عنوان یکی از سازهای زهی در موسیقی کلاسیک غربی نقش بسزایی دارد.کلید کنترباس ” کلید فا ” می باشد.
این ساز از لحاظ ساختمان داخلی با ویولا تفاوت بسیار دارد و بیشتر شبیه ویولن می باشد اما گاها برخی افراد کنترباس و ویولن سل را بسیار شبیه به هم می دانند در حالیکه صدای ساز کنترباس بم تر و اندازه آن نسبت به ویولنسل بزرگتر است.
خرید ساز کنترباس به مراتب از فروش ساز کنترباس راحت تر می باشد. زیرا معمولا برای سازهای خاص مشتری های خاص وجود خواهد داشت.
تاریخچه ساز کنترباس
اغلب کنترباس را تاثیرگرفته از ساز “ویولا دا گامبا ” می دانند که سازی اسپانیایی در قرن 15 میلادی بوده و همانطور که گفته شد بیشترین کاربرد آن مربوط به سبک رنسانس و باروک است.

کنترباس
کنترباس

  نی کده
  موسیقی، هنری مقدس است و بایستی نگاهی ویژه به آن داشت. هنر موسیقی، تلفیقی از دانش، اندیشه و فطرت خداداد است. گروه فرهنگی هنری نی کده با هدف گرد آوردن هنرمندان و با توجهی به خاص به این موضوع جهت اعتلای هرچه بیشتر هنر اول در این مرز و بوم، در صدد است تا تمامی توان خود را در جذب اساتید و هنرمندانی که سال ها خاک این هنر را سرمه چشمانشان کرده اند و اکنون بنا به دلایلی از این عرصه کنار رفته اند را جذب و مرزهای دانش موسیقیایی که سالها در اذهان این اساتید نقش بسته را نسل به نسل منتقل کند

  آدرس
  .....
  تلفن:
  09190000000
  ایمیل
  info@neykade.com
  سبد خرید