درباره ما

درباره ما

موسیقی، هنری مقدس است و بایستی نگاهی ویژه به آن داشت. هنر موسیقی، تلفیقی از دانش، اندیشه و فطرت خداداد است. گروه فرهنگی هنری نی کده با هدف گرد آوردن هنرمندان و با توجهی به خاص به این موضوع جهت اعتلای هرچه بیشتر هنر اول در این مرز و بوم، در صدد است تا تمامی توان خود را در جذب اساتید و هنرمندانی که سال ها خاک این هنر را سرمه چشمانشان کرده اند و اکنون بنا به دلایلی از این عرصه کنار رفته اند را جذب و مرزهای دانش موسیقیایی که سالها در اذهان این اساتید نقش بسته را نسل به نسل منتقل کند. امید است که شما هم ما را در این امر مهم یاری نموده و فرای شور و هیجان جوانی، با نگاهی دقیق و متکی به طبیعت و فطرت بشر این امر مهم و غریب را جلو ببرم. باشد که حداقل به اندازه خودمان و با کمک شما، ذوق و قریحه موسیقی شرقی را دوباره در مسیری درست و فارغ از موسیقی غربی در جایگاهی متعالی شکوفا کنیم.

چشم انداز و ماموریت ما

طی تمام سال های بعد از انقلاب، سکوت قانون در زمینه موسیقی باعث شده تا این حوزه صحنه کنش ها و واکنش های بعضا سلیقه ای بسیاری باشد. مجموعه نی کده قصد دارد تا در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران و به دور از هرگونه هیاهو و حاشیه با همکاری اساتید این حوزه، آموزش موسیقی اصیل را قدم به قدم با شما هنرمندان طی کند.

نی کده

اساتید

اساتید مجموعه نی کده

  نی کده
  موسیقی، هنری مقدس است و بایستی نگاهی ویژه به آن داشت. هنر موسیقی، تلفیقی از دانش، اندیشه و فطرت خداداد است. گروه فرهنگی هنری نی کده با هدف گرد آوردن هنرمندان و با توجهی به خاص به این موضوع جهت اعتلای هرچه بیشتر هنر اول در این مرز و بوم، در صدد است تا تمامی توان خود را در جذب اساتید و هنرمندانی که سال ها خاک این هنر را سرمه چشمانشان کرده اند و اکنون بنا به دلایلی از این عرصه کنار رفته اند را جذب و مرزهای دانش موسیقیایی که سالها در اذهان این اساتید نقش بسته را نسل به نسل منتقل کند

  آدرس
  .....
  تلفن:
  09190000000
  ایمیل
  info@neykade.com
  سبد خرید